سلامت روان
08 مهر 1397
شما اینجا هستید: ویزئو > ویدئو > سلامت روان > عبور از بحران نوجوانی در کمال آرامش

عبور از بحران نوجوانی در کمال آرامش

خبرهای مشابه
از بحران نوجوانی فرصت بسازیم
از بحران نوجوانی فرصت بسازیم

سارا گلستانی، روانشناس گفت : نوجوانی یک بحران است. اگر فرزندمان را در سپری کردن این بحران به درستی هدایت کنیم، به راحتی آن را سپری می کند اما کوتاهی در آگاهی دادن به نوجوان، این بحران را تبدیل به ناسازگاری و رفتارهای پر خطر آتی او خواهد کرد.

اعتیاد جنسی ریشه در ناکامی های  دوران نوجوانی دارد
اعتیاد جنسی ریشه در ناکامی های دوران نوجوانی دارد

یک روانشناس معتقد است: بخشی از رفتارهای جنسی در نوجوانی طبیعی است. اما اگر این رفتارها در نوجوانی به صورت اعتیاد گونه بوده و تحت درمان هم قرار نگیرند منجر به اعتیاد جنسی در جوانی و بزرگسالی خواهد شد.

بحران هویت بزرگسالی ریشه در نوجوانی دارد
بحران هویت بزرگسالی ریشه در نوجوانی دارد

یک مشاور خانواده معتقد است بزرگترین مشکل بی هویتی خود را در انتخاب همسر نشان می دهد ؛اغلب ازدواج‌ها در افرادی که با بحران هویت در بزرگسالی مواجه هستند، منجر به جدایی می‌شود.

آیا کمال‌گرایی همیشه مثبت است؟
آیا کمال‌گرایی همیشه مثبت است؟

کمال‌گرایی همیشه هم ویژگی مثبتی نیست!

نوجوانی پرشور و حرارتی داشته باشیم
نوجوانی پرشور و حرارتی داشته باشیم

چانچه‌ فرد دوره نوجوانی همراه با شادی و انبساط خاطری را سپری نکرده باشد طبیعتا نمی‌تواند دوران جوانی و بزرگسالی سالمی داشته باشد.

آزمون و خطاهای دوره نوجوانی
آزمون و خطاهای دوره نوجوانی

سارا گلستانی مشاور ارشد خانواده به والدین توصیه می‌کند که آزمون و خطاهای دوره نوجوانی فرزندانشان را بپذیرند و آنها را به واسطه کارهایی که انجام می‌دهند زیر سوال نبرند و طرد نکنند چرا که ممکن است در بزرگسالی نوجوان تاثیر مخرب بگذارد.

چگونه استرس خود را به آرامش تبدیل کنیم؟
چگونه استرس خود را به آرامش تبدیل کنیم؟

زندگی پر از استرس، آرامش را از مردم گرفته است؛ اما افراد می‌توانند با راهکارهای طبیعی، بسیاری از لحظات استرس زا را کنترل کنند و از بین ببرند.

بحران جهانیِ سوء تغذیه و نیاز به رویکرد جدید در تولید مواد غذایی
بحران جهانیِ سوء تغذیه و نیاز به رویکرد جدید در تولید مواد غذایی

بحران تغذیه در سراسر جهان بر این موضوع تاکید دارد که اتخاذ رویکردی جدید در نحوه تولید مواد غذایی لازم و ضروری است.